Митний кодекс України Archives - Сторінка 2 з 19 - Перітус Україна

Стаття 410. Відмова у наданні дозволу

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:26 pm

1. У наданні дозволу може бути відмовлено із дотриманням строку, встановленого статтею 409 цього Кодексу, у разі невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання.

2. Мотивована відмова у наданні дозволу надсилається заявникові в письмовій формі.

3. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом.


Стаття 411. Безстроковість дії дозволів

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:26 pm

1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, діють безстроково.

{Частина перша статті 411 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015}


Стаття 412. Зупинення дії та анулювання дозволу

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:25 pm

1. Дозволи можуть бути анульовані або їх дія може зупинятися на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.

Детальніше…


Стаття 413. Переоформлення дозволу

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:24 pm

1. Підставою для переоформлення дозволу є необхідність внесення змін у відомості, зазначені у дозволі (у тому числі зміна найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові громадянина – підприємця, зазначених у дозволі, зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання громадянина – підприємця, яким надано дозвіл, зміна кількісних характеристик тощо).

2. Протягом 30 днів з дня виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, підприємство, якому надано дозвіл, зобов’язане звернутися до органу, який надав такий дозвіл, із заявою про його переоформлення.

3. Заява про переоформлення дозволу подається у тому ж порядку і розглядається у той же строк, що й заява про надання відповідного дозволу. При цьому дозвіл, що підлягає переоформленню, зберігає чинність протягом усього строку розгляду заяви.


Стаття 414. Безоплатність надання та переоформлення дозволів

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:24 pm

1. Дозволи на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу, надаються та переоформлюються безоплатно.

{Частина перша статті 414 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015}


Стаття 415. Реєстри підприємств, яким надаються дозволи

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:23 pm

{Назва статті 415 із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII від 02.03.2015}

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстри підприємств, які провадять види діяльності, зазначені у статті 404 цього Кодексу, та забезпечує їх оприлюднення.


Стаття 416. Митний брокер

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:23 pm

1. Митний брокер – це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

2. Митний брокер провадить митну брокерську діяльність у будь-якому органі доходів і зборів України.

3. За вчинення правопорушень, пов’язаних з провадженням митної брокерської діяльності, митний брокер несе відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.


Стаття 417. Правове регулювання взаємовідносин митного брокера з особою, інтереси якої він представляє

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:22 pm

1. Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором.


Стаття 418. Агент з митного оформлення

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:22 pm

1. Агент з митного оформлення – це фізична особа – резидент, що перебуває в трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

2. Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якому органі доходів і зборів України.


Стаття 419. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер

Оприлюднено: 1 Серпня, 2016 at 5:21 pm

1. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками – агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей, може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.

2. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники – агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону.


Яндекс.Метрика