internet-magazyn-tovariv-dlya-ditey
Порядок переходу та відмови від спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Оприлюднено: 4 Лютого, 2014 at 7:05 pm

1356533719_edinogo-naloga-5-ili-6-gruppy-mozhet-stat-kazhdyyВ попередній статті ми говорили про переваги та недоліки перебування суб’єктів господарювання на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (далі – спрощена система оподаткування), якщо Ви все ж вирішили обрати спрощену систему оподаткування потрібно знати, які для цього необхідно документи, куди їх подавати, з якого моменту суб’єкт господарювання вважається таким, що перебуває на спрощені системі оподаткування, а також порядок переходу на загальний порядок оподаткування.

В Податковому кодексі України (далі – ПК України) зазначається, що фізичні особи – підприємці та юридичні особи можуть самостійно обрати спрощену систему оподаткування в разі, коли вони відповідають критеріям зазначеним в  ст. 291 ПК України.

Дії, які потрібно зробити, момент переходу на спрощену систему оподаткування залежить від того на якому етапі існування юридичної особи чи фізичної особи-підприємця здійснюється такий перехід.

Для переходу на спрощену систему оподаткування потрібно подати такі документи:

  1. заява щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку;
  2. розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Як було вище зазначено відмінності переходу на спрощену систему оподаткування залежить від часу існування суб’єкта господарювання та групи, яка обирається. Тому з метою полегшення подальшого аналізу розділимо суб’єктів господарювання на такі категорії в залежності від часу існування та групи платника єдиного податку, яку планується обрати:

  1. суб’єкта господарювання реєструється в державного реєстратора;
  2. фізична особа – підприємець зареєстрована в тому ж місяці, в якому планується перехід на 1 або 2 групу платників податків спрощеної системи оподаткування;
  3. суб’єкт господарювання планує перейти на 3-6 групу платників податків, з моменту державної реєстрації минуло не більше 10 днів;
  4. інші випадки

1 січня 2014 року набрали чинності зміни до ПК України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», якими надано право обирати систему оподаткування на якій перебуватиме суб’єкт господарювання уже з його реєстрації. За загальним правилом з моменту реєстрації суб’єкти господарювання перебувають на загальній системі оподаткування. Для цього при державній реєстрації державному реєстратору подається заява щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку. Крім цього, враховуючи ці зміни державному реєстратору також можна подавати заяву про реєстрацію як платника ПДВ. Після чого державний реєстратор передає копії цих заяв у відповідні територіальні органи Міністерства доходів та зборів. В такому випадку суб’єкт господарювання вважається таким, що перебуває на спрощеній системі оподаткування з дня його державної реєстрації.

У всіх інших випадках переходу на спрощену систему оподаткування заява щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку та розрахунок доходу за попередній календарний рік подаються до територіального органу Міністерства доходів та зборів за податковою адресою ( наприклад юридична особа зареєстрована у Франківському районі м. Львова, документи потрібно подавати до Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова Головного управління Міністерства доходів та зборів у Львівській області) в один з таких способів :

  1. особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  2. надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Фізичні особи-підприємці, що зареєстровані у встановленому порядку та подали заяву про перехід на спрощену систему оподаткування для 1 та 2 групи в місяці, в якому здійснена державна реєстрація. Переходять на спрощену систему оподаткування з 1 числа місяця наступного за місяцем реєстрації. Тобто якщо зареєстровано наприклад 4 лютого, заяву подано 7 лютого  на спрощеній системі – з 1 березня. Крім того, доходи, отримані такою фізичною особою — підприємцем включаються до податкової декларації платника єдиного податку за перший податковий звітний період.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої – шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

В інших випадках коли суб’єкт господарської діяльності бажає перейти на спрощену систему оподаткування  він може це зробити шляхом подання заяви до відповідного територіального органу Міністерства доходів та зборів не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Суб’єкт господарювання переходить на спрощену систему оподаткування  з першого числа першого місяця наступного календарного кварталу за тим в якому було подано заяву. Звичайно перехід здійснюється в разі дотримання умов передбачених ст. 291 ПК України. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Після подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування відповідний територіальний орган Міністерства доходів та зборів повинен внести відповідні  записи до реєстру платників єдиного податку. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку. Перелік підстав для відмови зазначений в ст. 299.6 ПК України і є виключним.

Відмова від спрощеної системи оподаткування може бути добровільна, за власним бажання, в такому випадку суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до відповідного територіального органу Міністерства доходів та зборів органу заяву. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів. А також обов’язкова, платники податків зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, в таких випадках:

1.         у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої – третьої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2.         у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 5 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку першої – третьої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для п’ятої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291, платниками єдиного податку четвертої групи, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3.         у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку п’ятої і шостої груп – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4.         у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5.         у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6.         у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7.         у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8.         у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

В цій статті проілюстрований загальний порядок переходу та відмови від спрощеної системи оподаткування, в разі виникнення додаткових питань, що стосуються особливостей переходу та відмови від спрощеної системи Ви завжди можете звернутися для надання усної чи письмової консультації до фахівців ЮК «Перітус Консалтинг».

 

Юристконсульт ЮК “Перітус Консалтинг”

Роман Джох

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Категорії: Податкове право

Яндекс.Метрика