internet-magazyn-tovariv-dlya-ditey
Приватизація житлового фонду

Оприлюднено: 27 Березня, 2014 at 8:36 am

659На даний час в Україні існує декілька правових феноменів, які можна спостерігати виключно в країнах пост радянського простору, а саме одним із таких феноменів є наявність державної та комунальної власності на житловий фонд, який використовується громадянами. Враховуючи те, що наша країна має соціалістичне минуле  все житло, яке знаходилось на території України перебувало в державній власності. Під час періоду так званої перебудови частина вказаного майна перейшла в комунальну чи кооперативну власність, що у свою чергу утворило новий вид громадської власності, а саме власність конкретної територіальної громади чи конкретного трудового колективу. Сама система соціалістичного устрою суспільства навіть не могла передбачати наявність приватної власності конкретного громадянина держави тому з моменту коли Україна набула статусу незалежної суверенної держави, яка поставила собі за мету створення капіталістичного та правового суспільства на підставі чого виникнула необхідність створення в системі цивільного законодавства нового інституту приватної власності в тому числі і на житлові приміщення. В момент перебудови світогляду людей життєвого ладу суспільства виникнуло питання, що робити з величезною кількістю житлових приміщень де проживають люди, але де вони являються виключно наймачами. З огляду на суспільно-політичні зміни та економічну ситуацію в країні з 19 червня 1992 року починається величезна епопея під назвою приватизація державного житлового фонду, яка продовжується до сьогодні, змінюються президенти та уряди, а приватизація не закінчується.

З прийняттям ЗУ «про приватизацію державного житлового фонду» громадяни змогли отримати в приватну власність житло в якому вони проживають. Що ж собою являє приватизація?  Згідно вказаного вище закону Приватизація державного житлового фонду (далі – приватизація) – це відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України.

Сама приватизація здійснюється шляхом: безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена його сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю;

Шляхом продажу надлишків загальної площі квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення житлових умов.

Шляхом передачі у власність громадян житлових приміщень у гуртожитках з одночасною  передачею їм у спільну сумісну власність допоміжних приміщень (приміщень загального користування).

Тобто за заявою до приватизаційного органу, який створений при органах державної влади та органах місцевого самоврядування громадяни можуть отримати у власність житлову площу згідно санітарних норм визначених законом. Особливою ознакою даного процесу, являється те, що при розрахунку житлової площі, яка приватизується враховуються всі зареєстровані особи в тому числі неповнолітні та новонароджені. Саме з цієї процедури і виникає міф про ототожнення місця реєстрації особи та права власності про який я розповідав у своїх попередніх статтях.

Для чого встановлювати факт проживання осіб на час приватизації? Це необхідно для того, щоб в свідоцтві про право власності точно встановити кількість співвласників даного нерухомого майна і тільки в цьому випадку всі зареєстровані особи є співвласниками.

При приватизації житла можуть виникнути дві ситуації, зокрема коли площа приміщення більша за належну сім’ї згідно санітарних норм та коли площа житла менша належної. В даних випадках виникають різні правові наслідки для суб’єктів приватизації, зокрема у випадку коли площа завелика сім’я має право викупити надлишкову площу згідно цін встановлених для даного виду житла. У випадку коли площі житла не вистачає, приватизаційним органом сім’ї видаються житлові чеки за рахунок яких громадяни можуть викупляти іншу житлову площу, яка перебуває в державній власності чи інше нерухоме майно, що перебуває у тій самій власності.

В чинному законодавстві є винятки із вказаних вище правил, а саме громадянам може бути передано у власність безоплатно житло, яке є більше за площею, даний виняток може бути застосований тільки до виключної категорії громадян передбаченої в законі. Згідно законодавства такими особами являються:

Сім’ї, які проживають в однокімнатних квартирах;

Особи, що отримали квартири (будинки), у разі знесення або відселення всіх сімей з будинків (частин будинків), які належали їм на праві власності, якщо колишні власники не одержали за ці будинки (частини будинків) грошової компенсації;

Особи, що отримали квартири (будинки), на підставі пільги встановленої Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Особи, що отримали квартири (будинки),  у зв’язку з удостоєнням звання Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородженням орденом Слави трьох  ступенів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди I і II груп, інваліди з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не менше 25 років – жінки, 30 років  –  чоловіки,  ветерани Збройних Сил та репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом  України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”;

Сім’ї  загиблих при виконанні державних і громадських обов’язків та на виробництві;

Військовослужбовці, котрим встановлена пільга Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

Багатодітні сім’ї (сім’ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей).

Які документи потрібно підготувати та куди їх подавати для проведення приватизації?

Згідно положення «про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» до органу приватизації, який створюється при сільських, селищних, міських радах та районних державних адміністраціях необхідно подати наступні документи:

Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;

Довідка про склад сім’ї та займані приміщення;

Копія ордера про надання жилої площі (копія договору найму жилої площі у гуртожитку);

Документ, що підтверджує невикористання ним житлових чеків для приватизації державного житлового фонду; (Якщо такі чеки наявні)

Копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації;

Заява – згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку), жилих приміщень у гуртожитку, кімнат у комунальній квартирі.

За неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або піклувальники. Згоду на участь у приватизації дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини. Якщо дитина віком від 14 до 18 років (настає неповна цивільна дієздатність особи), додатково до заяви додається письмова нотаріально засвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.

Потрібно звернути увагу на те, що довідка про склад сім’ї та займані приміщення, яка отримується громадянином на підприємстві (організації), що обслуговує жилий будинок, гуртожиток. У довідці  вказуються члени сім’ї наймача, які зареєстровані та мешкають разом з ним, а також тимчасово відсутні особи, за якими зберігається право на житло. У довідці також вказуються новонароджені, і на них враховується норма площі, що передається безкоштовно.

Відомості про займані наймачем приміщення та їх площу заповнюють згідно з інвентаризаційними матеріалами, які зберігаються на підприємстві (організації) по обслуговуванню житла. При відсутності інвентаризаційних матеріалів або невідповідності їх інформації фактичному стану, що викликано проведенням ремонту чи реконструкцією будинку (гуртожитку), при необхідності уточнення даних для приватизації (у тому числі нумерації кімнат у гуртожитку) підприємство (організація) по обслуговуванню житла відновлює інвентаризаційні матеріали через бюро технічної інвентаризації.

Далі після подання вказаних документів починається процес підготовки та видачі свідоцтва про право власності на квартиру або будинок. Разом з ним відділ приватизації житлового фонду готує приватизаційні платіжні доручення для оплати житлових чеків на кожного повнолітнього і неповнолітнього члена сім’ї та видає їх заявникам. Платіжне доручення складається з трьох корінців, один з яких повертається заявнику. Оплата за дорученням здійснюється повнолітніми особами особисто і батьками за неповнолітніх осіб (у присутності дітей і працівника банку). Пам’ятайте, що платіжне доручення дійсне один місяць, а в разі прострочення необхідно звернутися у відділ приватизації за отриманням повторного платіжного доручення.

Для отримання свідоцтва про право власності заявнику необхідно подати у відділ приватизації житла паспорта всіх повнолітніх і свідоцтва про народження всіх неповнолітніх мешканців квартири, а також погашення корінців платіжних доручень. При видачі свідоцтва в паспортах (свідоцтвах про народження) нових власників робиться наступна позначка: “Право на безоплатну приватизацію житла використано в обсязі __ кв. м при нормі __ кв. м загальної площі”.

Свідоцтво на право власності на квартиру підлягає обов’язковій реєстрації в органі державної реєстрації прав на нерухоме майно, а саме державній реєстраційній службі України (Укрдержреєстр) створеній при Міністерстві юстиції.

В даній статті  я намагався висвітлити основні аспекти, які стосуються приватизації житла у разі якщо вам необхідна допомога пов’язана з даним питанням ви можете звернутись в Юридичну Компанію «Перітус Консалтинг», адвокати та юристи якої нададуть вам кваліфіковану правову допомогу.

Керуючий партнер ЮК “Перітус Консалтинг” Микитишин Олег

 

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Категорії: Житлове право

Яндекс.Метрика