internet-magazyn-tovariv-dlya-ditey
Страхова компанія не оплачує за страховий випадок

Оприлюднено: 30 Квітня, 2014 at 6:15 pm

«Страхова компанія не оплачує за страховий випадок» – цю фразу сьогодні ми дедалі частіше чуємо від друзів чи знайомих. Так справді, ситуація на страховому ринку залишає бажати кращого, ця тенденція в першу чергу мотивована економічною та політичною кризою країни. Однак не слід забувати і про правову свідомість страховика в цілому, адже якось так у нас повелося, що страховик добровільно відшкодовувати збитки завданні під час ДТП не спішить. Хоча це не є практика існують страхові компанії які досить лояльно ставляться до потерпілих під час ДТП та непорозуміння хоча і виникають, однак врешті решт їх можна узгодити.

У попередніх статтях на сайті юридичної компанії «Перітус Консалтинг», ми уже висвітлювати проблеми ДТП, акту оцінки авто після ДТП, однак сьогоднішня тема присвячена уже заключному етапу – це отримання коштів від страховика.

Не виплата страхового відшкодування, це як правило відбувається усно, коли ви у спілкуванні із працівником страхової компанії не отримуєте чіткої відповіді на своє запитання, а саме: «Коли та яким чином буде відбуватись відшкодування». У такому випадку не потрібно сильно перейматись та як в народі кажуть «опускати руки». Слід зрозуміти, що страхове законодавство існує для усіх, як для страховика так і для особи яка застрахована. Тобто законодавець передбачив цілий порядок правил для усіх учасників страхового законодавства.

Для початку слід зрозуміти у чому саме полягає Ваша проблема. Якщо випадок стосується страхування на користь третіх осіб (в народі називають такий вид страхування цивілка) то варто  поспілкуватись із страховиком та дізнатись чи усі документи ви подали та чи усі вимоги ст. 35 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», ви виконали а саме чи подали такий перелік документів:

1)     Заява на отримання страхового відшкодування;

2)     Паспорт

3)     Довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру платника податків на доходи фізичних осіб (ІПН)

4)     Документи на транспортний засіб та підтвердження на якій правовій підставі ви керували ним на момент ДТП;

5)     Довідку про ДТП (яку видає відділ адміністративної практики ДАІ)

6)     Рішення відповідного суду, про притягнення до адміністративної відповідальності винуватця події.

Якщо вами було виконано вищенаведені вимоги отже причину у невиплаті варто шукати у іншому. Зверну вашу увагу спершу на умови договору та істотні умови його виконання. Уважно ознайомтесь із угодою яку ви підписали та які умови ви повинні виконати перед страховиком а який обов’язок та права перед вами має страхова компанія. На практиці страховик має велике поле для маневрів, щоб уникати свого обов’язку по виплаті страхового відшкодування. Одними із найпоширенішими відмов страховика це неналежне повідомлення про страховий випадок або ж неправдиве повідомлення про настання страхового випадку. Для того, що б уникнути цих проблем радимо перечитати попередні статті на сайті ЮК «Перітус Консалтинг», в категорії ДТП/Страхування, для того, що б не робити помилок на початкових етапах, оскільки попереджений значить озброєний.

У випадку коли ви отримали офіційну відмову у виплаті страхового відшкодування, не варто одразу зустрічатись із представниками страхової компанії із претензіями усними, оскільки одразу почуєте, що вони тут невинні, їх завдання це лиш збір документів а Київ приймає рішення. Слід написати офіційний лист до страхової компанії з вимогою пояснити відмову від виплати страхового відшкодування.

Після того як ви отримаєте офіційний лист відмову, отже у вас появився спір, який має судову перспективу. В подальшому раджу готуватись до позовної заяви про відшкодування збитків завданих під час ДТП та невиконання умов договору.

Разом із зверненням до суду із позовною заявою раджу вам, використати ще досудове врегулювання спору із страховою компанією, а саме офіційне звернення до контролюючих органів. Таким органом у сфері страхового законодавства виступає Моторо-Транспортне Бюро України, яке є основним регулятором між страховими компаніями та кінцевим споживачем тобто потерпілим під час ДТП. Звернення ясна річ повинно бути письмове, зразок заяви дивимось нижче:

Моторне (транспортне) страхове бюро України
01001, м. Київ, вул. Русанівський бульвар,

__________________________________________
(найменування СК)
__________________________________________
(П.І.П., адреса місця проживання)

Скарга

на дії/бездіяльність СК ___________

 

        «____» ___________ 20____ року між мною та СК ________________ було укладено договір страхування № _______ від «___» _______ 20___ року (надалі –Договір).

У відповідності до Договору взято під страховий захист майнові інтереси _______________, що пов’язані із _________________________________ .

Під час дії Договору, «___» _____________ 20___ року стався страховий випадок, а саме ________________________________________, яки передбачений пунктом ______ Договору.

Після настання страхового випадку, на виконання пункту _____ Договору були вчинені наступні дії ____________________________________________________________.

За результатами розгляду страхового випадку _______________ було прийнято рішення про виплату страхового відшкодування, яке до цього часу не виплачене / Страхова компанія безпідставно затягує розгляд страхового випадку.

Вважаю дії/бездіяльність СК ________ неправомірними, такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, виходячи із наступного_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Відповідно до ст. 979 ЦК України за договором страхування одна сторона (страховик ) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Відповідно до ст. 990. ЦКУ Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката). Страховий акт (аварійний сертифікат) складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що встановлюється страховиком.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про страхування» страховик зобов’язаний  при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату  страхового  відшкодування  у  передбачений  договором строк.

У відповідності до п. 36.1. ст. 36 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» після розгляду страховиком наданих  йому  визначених  у статті 35 цього Закону документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування.

У відповідності до п. 39.1. ст. 39 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Моторне  (транспортне)  страхове  бюро України є єдиним об’єднанням страховиків,  які здійснюють  обов’язкове  страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду,  заподіяну третім особам.  Участь страховиків  у МТСБУ   є   умовою   здійснення   діяльності   щодо  обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобів.

 

На підставі викладеного, прошу  Вам провести перевірку в частині дотримання страхового законодавства СК ____________________ щодо відмови у виплаті мені страхового відшкодування / затягування розгляду справи.

Додаток до скарги:

1.___________________________________________________________________________.

2.___________________________________________________________________________.

3.___________________________________________________________________________,

Дата

 

           (П.І.П.)                                                                                                                                                             (Підпис)

Після звернення до МТБУ, практика знає непоодинокі випадки коли страховика дії все-таки були визнанні незаконні та страховик врешті таки повертався за стіл переговорів, та після довгих дискусій таки сторони доходили до спільного консенсусу.

Другим державним органом який зможе вплинути на перебіг подій це Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Департаменту страхового нагляду, звернення до цього органу тягне за собою у разі порушення страхового законодавства страховиком, дуже серйозні наслідки аж до позбавлення права продавати цивільні полюси або обмеження у їй продажі. Ну це мова йде про хаотичне порушення страхового законодавства та нехтування прав не тільки як сторони договору а й фундаментальних понять цивільного законодавства.  Якщо у вашому випадку буде встановлено порушення, у такому випадку представник Держфінпослуг зможе письмово зобов’язати «вашого» страховика на усунення страхового законодавства із подальшою негайною оплатою страхового відшкодування. Зразок звернення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України дивимось нижче:

 

Державна комісія з  регулювання ринків фінансових послуг України Департамент страхового нагляду

вул. Грінченка, 3,м. Київ-1, 01001

 Скаржник: [ім’я скаржника]
[адреса скаржника, індекс]
тел.: [номер телефону]

Суб’єкт оскарження: [назва страховика]
[повна адреса позивача, індекс]
тел.: [номер телефону]
факс.: [номер факсу]

СКАРГА
про порушення законодавства України про страхування

[Дата і місце ДТП] мала місце дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в якій було пошкоджено належний мені автомобіль [марка автомобіля] державний реєстраційний номер [номер]. Цей факт підтверджується довідкою відділу ДАІ міста Львова від [дата і номер] (копія додається).

Даний автомобіль застрахований [назва страховика] (далі – Страховик) за договором добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) від [дата і номер] (далі – Договір).

На виконання умов зазначеного Договору [дата] мною було письмово повідомлено Страховика (копія повідомлення додається).

Пізніше, [дата], мною було надано пошкоджений автомобіль для складання акту огляду (копія додається) та визначення розміру збитку.

Заява на страхове відшкодування разом з усіма необхідними документами подана в   20  -го року. При цьому, жодних порушень умов Договору з мого боку не було.

Згідно п. 15.3. Договору після отримання всіх необхідних документів Відповідач протягом 10 днів повинен був скласти страховий акт (до [дата]).

Відповідно до п. 15.9. Договору Страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування протягом 30 робочих днів після складання страхового акту. Тобто, з урахуванням всіх обставин даної справи виплата мала бути здійснена до [дата].

Однак, станом на [дата] виплата не здійснена. При цьому, жодних вимог про виконання мною будь-яких дій чи надання додаткових документів від Страховика не надходило.

Крім того, [дата] було пошкоджено лобове скло застрахованого автомобіля.

Оскільки таке пошкодження також є страховим випадком по Договору, [дата] мною було повідомлено про подію Страховика. Того ж дня Страховиком було складено акт огляду пошкодженого автомобіля (копія додається).

Слід зазначити, що дане пошкодження не пов’язане з попереднім страховим випадком.

Заяву про виплату страхового відшкодування було подано [дата] (копія додається).

Враховуючи наведені вище положення Договору, виплата за даним випадком мала бути здійснена до [дата]. Однак і ця виплата станом на [дата] не проведена.

Наведене дає підстави стверджувати, що Страховиком допущено порушення вимог ст. 20 Закону України «Про страхування».

В зв’язку з зазначеним, прошу Вас:

  1. Розглянути дану скаргу, дати їй відповідну правову оцінку;
  2. Вжити заходів щодо порушника законодавства України про страхування;
  3. Про прийняте рішення та вжиті заходи повідомити мене письмово.

Додатки:

[список додатків]

[дата]                                                                                                                                   [П.І.Б. скаржника] ______________

 

У випадку якщо ви виконали усі наші поради у вас залишається виключно судові баталії. Судова практика знає безліч випадків коли позивачами у цивільних справах виступали звичайні громадяни та відсуджували значні кошти від страхових компаній. Тому наберіться побільше терпіння та наснаги до перемоги. А якщо на своєму тернистому шляху ви зустрінетесь із перешкодами  юридичного характеру, представники нашої юридичної компанії «Перітус Консалтинг» у зручний для вас час нададуть консультацію або ж допоможуть вам у представленні ваших інтересів у суді. З нами, ваші юридичні проблеми стануть тимчасовою незручністю.

Запитання щодо теми публікації задавайте в коментарях під відео, а не до публікації. Задати запитання можна тут.

Керуючий партнер ЮК “Перітус Консалтинг”

адвокат Олег Микитишин

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Категорії: ДТП/Страхування

Яндекс.Метрика