Posts with tag: Сервітут

Сервітут – юридичний прояв добросусідства

Оприлюднено: 8 Квітня, 2014 at 11:34 am

prekrashenie-servitutaПраво земельного сервітуту маю дуже давню історію, що тянеться ще з часів Римського права. В ті далекі часи,  були розроблені основні поняття та принципи сервітуту, що використовуються ще й до тепер, що свідчить про вагомий внесок Римського права в розвиток сучасну юриспруденцію.

Земельний сервітут  за своїм змістом є різновидом права на чуже майно. Земельний сервітут не можна відділити від права власності, адже він являє собою певні відносини власника і третіх осіб стосовно використання ними об’єкта власності (майна).

Право земельного сервітуту на даний час, дуже стрімко розвивається в  зв’язку з розвитком права приватної власності на землю, так як  до початку 90-х років XX ст. основу земельного права ста­новив інститут права виключної власності держави на зем­лю. Він передбачав належність усіх земель у межах території України одному суб’єктові — державі. Інші суб’єкти земель­них відносин — громадяни та юридичні особи — могли воло­діти землею лише на праві землекористування, яке вважало­ся похідним і, відповідно, залежним від права виключної власності держави на землю. Земельний кодекс України в редакції від 13 берез­ня 1992 р. скасував монополію державної власності на зем­лю. Поряд з державною, були введені приватна та колектив­на власність на землю.

Детальніше…


Категорії: Земельне право

Яндекс.Метрика