Posts with tag: земля

Договір оренди земельної ділянки

Оприлюднено: 14 Квітня, 2014 at 5:52 pm

99999999999Відповідно до чинного законодавства України, земельні ділянки можуть перебувати в державній, приватній і комунальній власності. Власник земельної ділянки володіє, користується та вільно розпоряджається земельною ділянкою яка належить йому на праві приватної власності. Але можлива ситуація коли особа може використовувати земельну ділянку для власних потреб, не будучи її власником. Це і є оренда земельної ділянки.

На даний час в Україні оренду земельних ділянок регулюють 3 основні нормативно-правові акти, а саме Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, а також Закон України «Про оренду землі».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оренду землі», оренда землі це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою,необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Детальніше…


Сервітут – юридичний прояв добросусідства

Оприлюднено: 8 Квітня, 2014 at 11:34 am

prekrashenie-servitutaПраво земельного сервітуту маю дуже давню історію, що тянеться ще з часів Римського права. В ті далекі часи,  були розроблені основні поняття та принципи сервітуту, що використовуються ще й до тепер, що свідчить про вагомий внесок Римського права в розвиток сучасну юриспруденцію.

Земельний сервітут  за своїм змістом є різновидом права на чуже майно. Земельний сервітут не можна відділити від права власності, адже він являє собою певні відносини власника і третіх осіб стосовно використання ними об’єкта власності (майна).

Право земельного сервітуту на даний час, дуже стрімко розвивається в  зв’язку з розвитком права приватної власності на землю, так як  до початку 90-х років XX ст. основу земельного права ста­новив інститут права виключної власності держави на зем­лю. Він передбачав належність усіх земель у межах території України одному суб’єктові — державі. Інші суб’єкти земель­них відносин — громадяни та юридичні особи — могли воло­діти землею лише на праві землекористування, яке вважало­ся похідним і, відповідно, залежним від права виключної власності держави на землю. Земельний кодекс України в редакції від 13 берез­ня 1992 р. скасував монополію державної власності на зем­лю. Поряд з державною, були введені приватна та колектив­на власність на землю.

Детальніше…


Категорії: Земельне право

Яндекс.Метрика