internet-magazyn-tovariv-dlya-ditey
Договір оренди земельної ділянки

Оприлюднено: 14 Квітня, 2014 at 5:52 pm

99999999999Відповідно до чинного законодавства України, земельні ділянки можуть перебувати в державній, приватній і комунальній власності. Власник земельної ділянки володіє, користується та вільно розпоряджається земельною ділянкою яка належить йому на праві приватної власності. Але можлива ситуація коли особа може використовувати земельну ділянку для власних потреб, не будучи її власником. Це і є оренда земельної ділянки.

На даний час в Україні оренду земельних ділянок регулюють 3 основні нормативно-правові акти, а саме Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, а також Закон України «Про оренду землі».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оренду землі», оренда землі це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою,необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об’єктом оренди землі є чітко визначені земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності.

Сторонами договору оренди землі є орендодавець – це особа у власності якої перебуває земельна ділянка, і орендар – це особа яка набула право користування земельною ділянкою відповідно до договору оренди.

Хто ж може бути орендодавцем? Орендодавцями можуть бути суб’єкти у власності яких перебуває земельна ділянка. Все залежить від того, в якій саме власності перебуває  ця земельна ділянка. Якщо у приватній власності–фізичні та юридичні особи, державній – органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування, комунальній – є сільські, селищні, міські ради.

Якщо говорити про орендарів, то ніяких обмежень щодо суб’єктів не має. В Законі України «Про оренду землі» зазначено, що орендарями можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи.

У разі якщо певна особа бажає орендувати певну земельну ділянку вона повинна укласти договір оренди землі. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та
вимог земельного законодавства.

За загальним правилом договір може бути укладений як усній так і в письмовій формі. Але якщо говорити про договір оренди землі, то законом встановлено імперативну норму про обов’язкове укладення цього договору в письмовій формі, а також за бажанням однієї із сторін даний договір може бути нотаріально посвідчений.

Для того щоб укласти договір оренди землі, в ньому потрібно передбачити всі істотні умови, а саме:

  1. об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
  2. строк дії договору оренди (термін дії договору оренди визначається сторонами за домовленістю, але він не може перевищувати 50 років)
  3. орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;
  4. умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
  5. умови збереження стану об’єкта оренди;
  6. умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
  7. умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
  8. існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
  9. визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

10. відповідальність сторін;

11. умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки;

У разі не визначення однієї з цих умов в договорів він може бути визнаний недійсним.

У разі укладення договору оренди землі, орендар повинен сплачувати орендну плату за землю. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.

Орендна плата за землю може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони самі визначають в якій формі буде справлятися орендна плата за землю. Вони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати. Але це стосується виключно землі яка перебуває у приватній власності, тому що орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій формі.

Після укладення договору оренди землі між сторонами виникають взаємні права та обов’язки, які визначені в Законі України «Про оренду землі».

Договір оренди землі припиняється в разі закінчення строку, на який його було укладено, викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря, смерті фізичної особи-орендаря, ліквідації юридичної особи-орендаря, а також в інших випадках визначених в статті 31 Закону України «Про оренду землі».

 

ЮК “Перітус Консалтинг”

Микитишин О.Я.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Яндекс.Метрика