internet-magazyn-tovariv-dlya-ditey
Принцип «витягнутої руки» при здійснення контрольованих операцій за настановами ОЕРС

Оприлюднено: 8 Квітня, 2014 at 3:20 pm

рука бізнесаІснує велике різноманіття підприємств, які здійснюють не меншу кількість господарських операцій з метою отримання прибутку. В світовій практиці підприємства за критерієм зв’язків між ними поділяють на незалежних та пов’язаних (асоційованих, як зазначено в Типовій податковій конвенції ОЕРС, 1969 р.). Коли незалежні підприємства співпрацюють одне з одним, умови їх комерційних та фінансових відносин (наприклад, ціна поставлених товарів чи наданих послуг) зазвичай визначаються ринковими чинниками. При взаємодії асоційованих підприємств між собою, зовнішні ринкові чинники можуть і не впливати безпосередньо на їх торговельні та фінансові відносини. В такому випадку основним чинником, може стати бажання «ухилитися» від податків, в наслідок чого бюджети відповідних країн недотримують значні суми коштів, які вони отримують,  якщо такі операції відбуваються між незалежними підприємствами.

У зв’язку з існуванням таких негативних явищ, як маніпулювання прибутками асоційованими підприємствами та недоотримання бюджетами відповідних країн значних коштів  світове співтовариство розробило систему для запобігання, виявлення та усунення таких явищ, основу якої становить принцип «витягнутої руки». Офіційне формулювання принципу витягнутої руки міститься у пункті 1 статті 9 Типової податкової конвенції ОЕСР, в якому зазначається:

Якщо між двома асоційованими підприємствами в їхніх комерційних або фінансових взаємовідносинах створюються або встановлюються умови, відмінні від тих, які мали б місце між двома незалежними підприємствами, тоді будь-який прибуток, який за відсутності таких умов міг би бути нарахований одному з них але з причин наявності цих умов не був йому нарахований, може бути включений до прибутку цього підприємства і відповідно оподаткований.

Основною причиною того, що країни ОЕРС користуються принципом «витягнутої руки» є те, що такий принцип передбачає певну рівність у податковому ставленні до асоційованих та незалежних підприємств. Оскільки згідно з цим принципом асоційовані і незалежні підприємства розглядаються з метою оподаткування на основі рівноправного підходу, це не сприяє створенню для тих чи інших підприємств податкових переваг чи нерівноправних умов, які б за інших обставин призвели до порушень конкурентних позицій цих підприємств. Таким чином, принцип витягнутої руки, який не враховує податкові чинники під час прийняття економічних рішень, забезпечує розвиток міжнародної торгівлі та інвестицій.

Застосування принципу витягнутої руки полягає в здійсненні порівняння умов у контрольованій операції з умовами в неконтрольованих операціях, тобто між незалежними підприємствами. Звичайно таке порівняння зможе дати об’єктивний результат лише у тому випадку, коли умови, що встановлюються у фінансових та комерційних відносинах в незалежних підприємств між собою є порівняльними значною мірою з тим ж умовами в асоційованих підприємствах. «Бути порівнянними» означає, що жодна з відмінностей (якщо такі існують) між ситуаціями, що порівнюються, не може суттєво вплинути на умову, яка досліджується за відповідною методологією (наприклад, ціна або маржа), або ж можливе проведення уточнюючих коригувань для усунення впливу будь-яких таких відмінностей у розумних межах. Визначаючи рівень порівнянності, включаючи проведення необхідних коригувань для її досягнення, необхідно мати чітке уявлення того, як саме незалежні підприємства оцінюють потенційні операції. Не кориговані середні розміри прибутку  в тій чи іншій сфері діяльності не повинні братися за основу при застосуванні принципу витягнутої руки, оскільки в такому випадку не враховується велике коло факторів, що є визначальними при здійсненні господарської діяльності незалежними підприємствами.

Для того, щоб встановити рівень фактичної порівнянності і потім внести відповідні зміни у визначення умов витягнутої руки, необхідно порівняти характеристики операцій або особливості діяльності підприємств, які могли б вплинути на умови застосування цього принципу. До таких характеристик або «фактів порівнянності», які можуть бути важливими при визначенні порівнянності, відносять: характеристики майна або послуг, функції, які виконують сторони (з урахуванням активів, що використовуються, та взятих на себе ризиків), умови контрактів, економічні обставини сторін та їх виробничі стратегічні цілі (стратегія ведення бізнесу).

Оцінку вищезазначених факторів потрібно розглядати з двох сторін, оскільки вона включає як оцінку факторів, що впливають на контрольовані операції платника податків, так і оцінку факторів, що впливають на неконтрольовані операції. Важливість тих чи інших «фактів порівнянності», що неможливо встановити при здійсненні порівняння контрольованих та неконтрольованих операцій напряму залежить від поєднання двох факторів, а саме природи контрольованої операції та методу визначення ціни в такій операції. Інформація про характеристики товарів може бути більш важливою, якщо метод, що застосовується, є методом порівняної неконтрольованої ціни порівняно з методом чистої маржі від операцій.

Складність застосування цього принципу на практиці полягає у тому, що асоційовані підприємства можуть брати участь в операціях, які не здійснюються незалежними підприємствами. У деяких випадках у результаті застосування принципу витягнутої руки як для платника податків, так і для податкових органів зростає навантаження щодо адміністративних витрат, пов’язаних з оцінкою значної кількості і видів міжнародних операцій. Як податкова служба, так і платники податків часто стикаються з труднощами в одержанні адекватної інформації для застосування принципу витягнутої руки. Оскільки його застосування вимагає від платників податків та податкових органів оцінювання неконтрольованих операцій та комерційної діяльності незалежних підприємств, а також порівняння зібраної інформації з операціями та діяльністю асоційованих підприємств – це може призводити до збирання і обробки великої кількості даних, ці дані можуть неповними, деякі можуть бути конфіденційними.

На даний час принцип витягнутої руки є загальноприйнятним та таким, що враховує найбільше коло чинників для об’єктивного визначення комерційних та фінансових відносин між асоційованими особами, щодо їх відповідності ринковим та забезпечує справедливу частку податкової бази для кожної податкової юрисдикції, в межах якої функціонує відповідний підрозділ транснаціональної корпорації.

Юристконсульт ЮК “Перітус Консалтинг”

Джох Роман

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

Категорії: Податкове право

Яндекс.Метрика